.
Home(Beëdigde) vertaling | Taaltraining-cursus | Tarieven | Links | Contact
 Beëdigd vertaler,
tolk, docent Russisch en Engels

Присяжный переводчик,
преподаватель русского и
английского языков

Sworn Translator,
interpeter, teacher Russian
and English


    Buiting Vertaalbureau

    IJsseldijk 82
    6931 AC Westervoort
    (naast Arnhem)
    Gelderland / Nederland

    026 3630088 / 06 16 644 388

    info@beedigdvertalerrussisch.nl

    

 

Het leren van een vreemde taal

1. Methodes
Een taal leren kan op verschillende manieren. In dit artikel vatten we alle mogelijkheden
samen, lichten Europese taalniveaus toe, zoals beschreven in het Europese
Referentiekader voor talen (het ERK), geven we aan hoeveel tijd het kost om een
taalniveau te halen en worden interessante tips en links vermeld.

De wijze/methode die iemand kiest om een taal te leren is afhankelijk van verschillende
factoren: tijd, geld, leervermogen, motivatie en doel. Voor iedereen is er een passende
methode beschikbaar. In Tabel 1 presenteren we diverse taalcursussen die zowel in
Nederland als Rusland worden aangeboden. In de tabel wordt de beoordeling met
sterretjes aangegeven van 1 (laag) tot 5 (hoog).

Tabel 1. Taalcursussen

Methode

Beoordelingscriteria

Beoordeling

1. Zelfstudie

www.leren.nl  
 

1.Prijs

*

 

2. Kwaliteit van materiaal

divers

 

3. Kwantiteit van begeleiding

*

 

4. Benodigde zelfdiscipline

*****

 

5. Competentiegericht

*

 

6.Aantal niveaus

*****

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*****

 

8.Locatie

*****

2. Afstandsonderwijs met begeleiding

www.loi.nl en www.nti.nl   
 

1.Prijs

**

 

2. Kwaliteit van materiaal

*****

 

3. Kwantiteit van begeleiding

***

 

4. Benodigde zelfdiscipline

**

 

5. Competentiegericht

***

 

6. Aantal niveaus

***

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*****

 

8.Locatie

*****

3. SKYPE lessen Russisch/Nederlands/ Engels buitingvertaalbureau.nl  
 

1.Prijs

***

 

2. Kwaliteit van materiaal

*****

 

3. Kwantiteit van begeleiding

*****

 

4. Benodigde zelfdiscipline

***

 

5. Competentiegericht

*****

 

6. Aantal niveaus

*****

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*****

 

8.Locatie

*****

4. Cursussen Russisch bij een taalinstituut

   
 

1.Prijs

****

 

2. Kwaliteit van materiaal

*****

 

3. Kwaliteit van begeleiding

*****

 

4. Benodigde zelfdiscipline

***

 

5. Competentiegericht

*****

 

6. Aantal niveaus

**

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*

 

8.Locatie

**

5. Cursussen Russisch
gegeven door een docent

buitingvertaalbureau.nl  
 

1.Prijs

****

 

2. Kwaliteit van materiaal

*****

 

3. Kwaliteit van begeleiding

*****

 

4. Benodigde zelfdiscipline

***

 

5. Competentiegericht

*****

 

6. Aantal niveaus

*****

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*****

 

8.Locatie

****

6. Cursussen Russisch
in Rusland

russischinrusland.nl  
 

1.Prijs

*****

 

2. Kwaliteit van materiaal

*****

 

3. Kwaliteit van begeleiding

*****

 

4. Benodigde zelfdiscipline

***

 

5. Competentiegericht

*****

 

6. Aantal niveaus

*****

 

7.Flexibiliteit van lestijden

*

 

8.Locatie

*

Zoals blijkt uit Tabel 1 heeft elke methode voor- en nadelen. Voordat iemand een
methode kiest, moet hij/zij goed nadenken wat hij/zij uiteindelijk wil bereiken.
Gebaseerd op onze kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs, raden we aan
voor een beginner een methode te gebruiken waar hij veel begeleiding en feedback
krijgt. Foutloos leren en duidelijkheid in het begin van de taalontdekking zijn heel erg
bepalend voor de taalontwikkeling.

Het afstandsonderwijs is erg populair door de lage prijsstelling en goede interessante
lespakketten, geschreven door gespecialiseerde docenten. Het nadeel is dat er weinig
aandacht wordt besteed aan mondelinge communicatie die zeer belangrijk is voor
beginnende niveaus. Het Russisch aangeboden door opleiders op afstand is gericht op
beginners (A1 en A2).

SKYPE taallessen is absoluut van deze tijd. Omdat dat eigenlijk een combinatie is van
het afstandsonderwijs en privelessen gegeven door een docent, hebben SKYPE
taallessen alle voordelen van deze twee soorten onderwijs. Een leerling wordt veel
begeleid, maar hoeft hiervoor niet te reizen. Belanghebbenden van alle taalniveaus
kunnen gebruik maken van SKYPE taallessen. Beginners krijgen de begeleiding die zij
nodig hebben en gevorderden kunnen een opfriscursus volgen of aangestuurd worden in
de goede en effectieve richting.

Cursussen verzorgd door een docent of taalinstituut zijn in het algemeen van een goede
kwaliteit, maar er zijn er zoveel bedrijven en particulieren die taallessen aanbieden, dat
het lastig is om een keus te maken.

2. Europese taalniveaus
Als iemand een taal gaat leren, wordt hij geconfronteerd met geletterde taalniveaus die
beschreven staan in het Europese Referentiekader voor talen (het ERK) vastgesteld door
de Raad van Europa. Het ERK is een instrument om taalvaardigheid te meten en de
vorderingen van een cursist/student/klant in kaart te brengen. Het ERK is een handig
middel voor zowel docent als voor klant. Er wordt geadviseerd om een intake,
vooruitgang en afsluitende meting te maken om een taalniveau te bepalen. Er zijn heel
veel officiele bureaus die toetsen gebaseerd op het ERK ontwikkelden, maar er is ook de
gratis tool DIALANG ( www.dialang.org ) die de taalvaardigheden in 14 talen toetst. Voor
het Russisch is het mogelijk om toetsen in Rusland te bestellen. Gratis online versies
zijn alleen beschikbaar voor beginners ( www.russian.language.ru/test.htm).

Wat zijn eigenlijk taalniveaus en om welke taalvaardigheden het gaat?

Tabel 2. Taalniveaus van het ER K

BEGINNER

ONAFHANKELIJK GEBRUIKER

VAARDIGE GEBRUIKER

A1 - doorbraak

B1- drempel

C1- goede beheersing

A2 - tussenstap

B2 - uitzicht

C2- ‘bijna native'

Een dusdanig simpele wereldwijde schaal met orientatiepunten maakt de communicatie
tussen een docent en een niet-specialistische gebruiker gemakkelijker

Tabel 3. Uitleg van taalniveaus

Niveau

Beschrijving

A1

Beschikt over een zeer elementair bereik van eenvoudige uitdrukkingen over persoonlijke gegevens en behoeften van concrete aard.

A2

Kan beknopte alledaagse uitdrukkingen voortbrengen om te voldoen aan eenvoudige behoeften van concrete aard: persoonlijke gegevens, dagelijkse routines, wensen en behoeften, verzoeken om inlichtingen. Kan elementaire zinspatronen gebruiken en communiceren met uit het hoofd geleerde frasen, woordgroepen en formules over zichzelf en anderen, wat zij doen, plaatsen, bezittingen, enzovoort. Beschikt over een beperkt repertoire van korte uit het hoofd geleerde frasen voor voorspelbare overlevingssituaties; in niet-alledaagse situaties komt het regelmatig tot mislukte communicatie en misverstanden.

B1

Beschikt over een voldoende breed scala van taal om onvoorspelbare situaties te beschrijven, met redelijke nauwkeurigheid de hoofdpunten van een idee of probleem uit te leggen en gedachten onder woorden te brengen over abstracte of culturele onderwerpen zoals muziek en films.

Beschikt over genoeg taal om zich te redden, met een woordenschat die voldoende is om zich, met enige aarzeling en omhaal van woorden, te uiten over onderwerpen als familie, hobby?s en interessegebieden, werk, reizen en actualiteiten, hoewel lexicale beperkingen tot herhaling van woorden en soms zelfs tot problemen met formuleren leiden.

Beschikt over een repertoire van elementaire taal dat hem of haar in staat stelt met voorspelbare alledaagse situaties om te gaan, al zal hij of zij de boodschap vaak geweld moeten aandoen en naar woorden moeten zoeken.

B2

Beschikt over een voldoende breed scala van taal om duidelijke beschrijvingen te geven, standpunten te formuleren en argumenten te geven, zonder al te opvallend te hoeven zoeken naar woorden.

C1

Kan een geschikte formulering kiezen uit een breed scala van taal om zich helder uit te drukken, zonder zich te hoeven beperken in wat hij of zij wil zeggen. Kan zich helder uitdrukken zonder veel aanwijzingen dat hij of zij beperkt wordt in wat hij of zij wil zeggen.

C2

Kan gebruikmaken van een volledige en betrouwbare beheersing van een zeer breed scala van taal om gedachten precies te formuleren, nadruk te leggen, onderscheid te maken en ambiguiteit uit te sluiten. Er zijn geen tekenen dat hij of zij beperkt wordt in wat hij of zij wil zeggen.

Voor de inschatting van leerlingen door docenten in een onderwijssetting is een meer
gedetailleerd schema nodig.

Dit Gemeenschappelijk Europees Referentiekader wordt ook gebruikt op de staatsniche.
De vreemdelingen die voor langere tijd naar Nederland willen komen moeten
basisexamen inburgering doen. Dit examen toetst de basiskennis van het Nederlands op
A1-niveau. Sinds 1 januari 2007 moeten Nederlandse inburgeringsplichtigen zorgen dat
ze Nederlands leren spreken, lezen, schrijven en verstaan op A2-niveau. Om een
Russische nationaliteit te kunnen krijgen, moeten aanvragers Russisch op niveau A2
beheersen. Om te mogen studeren in een Nederlandse of Russische onderwijsinstelling
worden hogere taaleisen gesteld. In Tabel 4 hebben we een overzicht gemaakt van de
eisen vastgesteld door officiele instanties.

Tabel 4. Praktische toepassing van taalniveaus t.b.v. toelatingeisen

Niveaus

Nederlands

Russisch

A1

MVV visum

---

A2

Nationaliteit

Nationaliteit

B1

NT2 - I (Toelatingseis voor MBO)

Toelatingseis voor HBO/WO

B2

NT2 – II (Toelatingseis voor HBO/WO)

Om een technisch HBO/WO diploma te krijgen

C1

---

Om een niet-technisch HBO/WO diploma te krijgen

C2

---

Om Russische lessen te mogen geven

3. Uren nodig voor een taalniveau te bereiken

Vaak wordt veel beloofd aan de klant. Wie heeft niet de reclames van cursussen
gehoord of gezien die beloven binnen korte tijd een taal te leren. Beloften die eigenlijk
niet waar te maken zijn. Om een taalgeinteresseerde te orienteren, bieden we de
richtlijnen die de Association of Language Testers in Europe (ALTE) heeft gemaakt.
Deze richtlijnen maken duidelijk hoeveel studiebelasting wetenschappelijk gezien nodig
is om het gewenste niveau te bereiken.

Tabel 5. Guided begeleidingsuren

Niveau

Uren

0 - A1

90-100 uren

0 - A2

180-200 uren

0 - B1

350-400 uren

0 - B2

500-600 uren

0 - C1

700-800 uren

0 - C2

1,000-1,200 uren

Vraag uzelf af of de voorspelling van uw opleider realistisch is! Ter vergelijking wijzen
wij u op het enorme aantal uren vreemde talen die leerlingen op de middelbare school
krijgen om tot een gewenst niveau te komen.

Succes met talen leren!
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp
http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader
http://www.alte.org

Ons aanbod : Taaltrainingen zijn mogelijk op alle niveaus en zijn leverbaar voor zowel
bedrijven als particulieren. Een taaltraining is bij Buiting Vertaalbureau wordt altijd op
maat gemaakt. Een taaltraining / taalcursus kan in een groep of individueel, aan een
bedrijfsteam of aan kinderen gegeven worden. - Wij werken competentiegericht, dit
houdt in dat wij ons aanbod aanpassen aan uw leertempo en startniveau. - U ontwikkelt
uw taalkennis in samenspel met uw docent. - Onze methodiek is een bewezen,
doelgerichte methode voor optimaal resultaat. - Wij werken met een praktijkgerichte
leermethode waardoor u taalkennis snel toepasbaar is. Drs Alsu Buiting is opgeleid als
docent Engels en Russisch en bezit zowel in Nederland als Rusland een
onderwijsbevoegdheid. Naast een gedegen opleiding heeft Drs Alsu Ildarovna Buiting
een brede ervaring in les geven op diverse niveaus. Door de brede achtergrond is het
mogelijk een taaltraining te volgen vanuit verschillende talen. Zo kunt u Russisch leren
vanuit het Nederlands en Engels, maar het is ook mogelijk om Engels te leren vanuit het
Nederlands of Russisch.

Neem contact op voor een pakket op maat.
      Informatie
    Artikel Taalverwerving
    Artikel Uitleg terminologie
    Procedure beedigde vertaling
    Blog


    Docume
nten
    Algemene voorwaarden
    Disclaimer
    Privacy statement
    Over Buiting Vertaalbureau
    Buiting Vertaalbureau is in 2007
    opgericht door mv. drs. Alsu
    Ildarovna Buiting, gediplomeerd
    en beedigd vertaler/ tolk en
    docent, native speaker Russisch.
    Lees meer...