.
Home(Beëdigde) vertaling | Taaltraining-cursus | Tarieven | Links | Contact
 Beëdigd vertaler,
tolk, docent Russisch en Engels

Присяжный переводчик,
преподаватель русского и
английского языков

Sworn Translator,
interpeter, teacher Russian
and English


    Buiting Vertaalbureau

    IJsseldijk 82
    6931 AC Westervoort
    (naast Arnhem)
    Gelderland / Nederland

    026 3630088 / 06 16 644 388

    info@beedigdvertalerrussisch.nl

    

 

Artikel Uitleg terminologie

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over een beedigde vertaling en alle documenten erom
heen. Dit was aanleiding voor mij als beedigd vertaler Nederlands - Russisch en Nederlands -
Engels een artikel te schrijven om procedures uit te leggen en onduidelijkheden weg te nemen.
Niet voor alle vertalingen heb je een beediging nodig. Beedigde vertalers zijn niet per definitie
beter in het vertalen, maar het register beedigde tolken en vertalers hanteert wel strenge
toelatingseisen. Een beediging en inschrijving in dit register kunnen dus wel als een soort van
keurmerk gezien worden.

In vele situaties heeft u wel een beedigde vertaling nodig, dit is vooral voor instanties en
overheden een must. Als u uw buitenlandse partner naar Nederland wilt halen vraagt
bijvoorbeeld de IND al om verschillende documenten (zoals geboorteakte, verklaring ongehuwd
zijn, echtscheidingakte, etc.). Deze moeten vertaald worden door een beedigd vertaler.
Nu zijn er wel een aantal aandachtspunten waar u op moet letten als een beedigde vertaling
wilt laten maken. Onder aan het artikel vindt u uitleg over de terminologie.

1. Informeer welke documenten u voor uw procedure nodig heeft en vraag goed na waar deze
documenten aan moeten voldoen. Verkeerde documenten vertalen die bijvoorbeeld onnodig
zijn is zonde van het geld.

2. Zorg dat de documenten goed in orde zijn met correct gespelde namen en goede data.
Let op dat het document is voorzien van een apostille.

3. Maak indien gewenst een gewaarmerkte kopie, zodat de vertaling daaraan gehecht kan
worden i.p.v. aan het origineel.

4. Zoek een goed vertaalbureau. Een beedigd vertaler moet ingeschreven staan bij het register
beedigd tolken en vertalers. www.bureaubtv.nl

5. Maak goede afspraken met de vertaler, denk hierbij bijvoorbeeld aan de prijs. Op internet ziet
u vaak ongelofelijk lage prijzen voor een vertaling maar daar komt vervolgens een flink bedrag
bovenop voor beediging en andere kosten zoals spoedtoeslag. Spreek vooraf een prijs af voor
de beedigde vertaling, inclusief alle bijkomende kosten.

6. Vraag het vertaalbureau gerust om advies, zij hebben veel verstand van dit soort zaken.
Als u het prettig vindt, bel op, zo kunt u horen wie uw documenten vertaald. Het is een kwestie
van vertrouwen en vertrouwt u het niet, zoek gewoon een ander.

7 . U kunt uw documenten natuurlijk zelf naar de vertaler brengen, maar u kunt uw vertaling
ook (aangetekend) opsturen. Zo kunt u gebruik maken van een vertaler naar keus aan de andere
kant van Nederland zonder probleem.

8. Retour sturen kan ook aangetekend, de vertaler rekent hier normaal gesproken extra kosten
voor. Wij rekenen alleen de 7,50 euro onkosten die aangetekende versturing kost.

9. Er zijn veel goede vertalers, zorg dat je daar dan ook gebruik van maakt en laat je niet lekker
maken door scherpe prijzen of mooie praatjes van een paar rotte appels.

Termen:
Legalisering
Bij de legalisatie wordt vaak het plaatsen van een apostille of een stempel bedoeld.
Bij de handtekeninglegalisatie wordt de echtheid van de betreffende handtekening verklaard.

Apostille
Een apostille is een verklaring van “echtheid” geplaatst op het document dat u heeft gekregen
van een overheidsinstantie. Voor gebruik in het buitenland heeft u vaak een uitreksel nodig met
apostille. In Nederland wordt een apostille op Nederlandse documenten door de rechtbank
geplaatst. In Rusland, bijvoorbeeld, kan een apostille geplaatst worden door het Ministerie van
Justitie of het administratiekantoor van de burgerlijke stand (ZAGS), afhankelijk van uw
documenten. De vertaler heeft bij een beedigde vertaling ook de plicht de apostille te vertalen,
deze is dan onderdeel van het document. Voor meer informatie over de apostille:
www.minbuza.nl


Legalisatiestempel
Een legalisatiestempel wordt i.p.v. een apostille gebruikt als het land waar uw document voor
bestemd is, geen Apostilleverdrag heeft ondertekend. Daarna dient u het document bij het
Ministerie van Justitie en Ministerie van Buitenlandse Zaken te legaliseren.

G ewaarmerkte kopie
Dit is een kopie van een origineel document gemaakt bij de notaris of gemeente met een
waarmerking door de notaris of gemeente van echtheid. De instantie geeft aan het document
gezien te hebben en dat dit een echt kopie is van het origineel.

Beedigde vertaling
Conform de Wet beedigde tolken en vertalers die 1 januari 2009 van kracht is gegaan,
mag een beedigde vertaling alleen worden afgegeven door een vertaler die in het Register
Beedigde Tolken en Vertalers staat ingeschreven. Drs. A.I. Buiting staat in het register onder
nr. 1175 ingeschreven.

Een beedigd vertaler moet het document 1 op 1 vertalen en er is geen ruimte voor verandering.
Een onleesbare stempel moet beschreven worden als onleesbaar en mag niet worden
geinterpreteerd, en een fout gespelde naam mag niet worden verbeterd. De opmaak moet zo
goed mogelijk overeenkomen met die van het origineel (brondocument).

De vertaler beedigt de vertaling door een verklaring te plaatsen onder de vertaling en die
vervolgens te voorzien van een ambtsstempel en handtekening. De vertaling en het
brondocument worden onlosmakelijk aan elkaar gehecht.

Legalisering van de vertaling Soms is het nodig om de vertaling te laten legaliseren. Dit kan bij
de rechtbank waar de beedigd vertaler staat ingeschreven. De rechtbank plaatst een apostille
op de vertaling en verklaart daarmee dat de vertaler beedigd is en ingeschreven is bij de
rechtbank.

Waardering van Diploma's
Heeft u in het buitenland een opleiding gevolgd en wilt u weten waarmee u het behaalde diploma
in Nederlandkunt vergelijken? Of wilt u na een opleiding in het buitenland in Nederland werken of
verder studeren?Werkgevers en onderwijsinstellingen vragen vaak naar het niveau van uw
buitenlandse opleiding.

In Nederland zijn twee instanties die buitenlandse diploma's waarderen:
(m)bo-niveau of leerlingwezen: Colo
VMBO-t, Havo, VWO en hoger onderwijs: Nuffic

Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen.
     Informatie
    Artikel Taalverwerving
    Artikel Uitleg terminologie
    Procedure beedigde vertaling
    Blog


    Docume
nten
    Algemene voorwaarden
    Disclaimer
    Privacy statement
    Over Buiting Vertaalbureau
    Buiting Vertaalbureau is in 2007
    opgericht door mv. drs. Alsu
    Ildarovna Buiting, gediplomeerd
    en beedigd vertaler/ tolk en
    docent, native speaker Russisch.
    Lees meer...