.
Home(Beëdigde) vertaling | Taaltraining-cursus | Tarieven | Links | Contact
 Beëdigd vertaler,
tolk, docent Russisch en Engels

Присяжный переводчик,
преподаватель русского и
английского языков

Sworn Translator,
interpeter, teacher Russian
and English


    Buiting Vertaalbureau

    IJsseldijk 82
    6931 AC Westervoort
    (naast Arnhem)
    Gelderland / Nederland

    026 3630088 / 06 16 644 388

    info@beedigdvertalerrussisch.nl

    

 

Disclaimer

Buiting Vertaalbureau staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
09190415 0000.

Informatie:
Ondanks de constante zorg en aandacht die Buiting Vertaalbureau aan de samenstelling van deze
website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of
onjuist is. De informatie op www.beedigdvertalerrussisch.nl wordt regelmatig aangevuld en
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving
worden aangebracht.

Aansprakelijkheid:
Buiting Vertaalbureau kan er niet voor instaan dat de informatie op www.beedigdvertalerrussisch.nl
geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt
aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of
waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Buiting Vertaalbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door
Buiting Vertaalbureau worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de
site(s) van Buiting Vertaalbureau.

Buiting Vertaalbureau sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
www.beedigdvertalerrussisch.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is
verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.beedigdvertalerrussisch.nl te kunnen raadplegen.

Verantwoordelijkheid:
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Buiting Vertaalbureau.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten,
ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing
    

     Informatie
    Artikel Taalverwerving
    Artikel Uitleg terminologie
    Procedure beedigde vertaling
    Blog


    Docume
nten
    Algemene voorwaarden
    Disclaimer
    Privacy statement
    Over Buiting Vertaalbureau
    Buiting Vertaalbureau is in 2007
    opgericht door mv. drs. Alsu
    Ildarovna Buiting, gediplomeerd
    en beedigd vertaler/ tolk en
    docent, native speaker Russisch.
    Lees meer...